Ако сте забравили Вашата парола,
натиснете тук
Астрология на авестийците
Астрологията е наука за звездите, за взаимодействието на Космоса, Природата и Човека.

Небето е вечно и вечни са устремилите към него съзнанието си, жадуващи знания за света.

Астрологията не живее само един ден - тя живее цяла вечност.

Авестийската традиция е майчина система за всички религии и астрологически школи.

Освен Закон на Авестийското учение е морално-етичният Закон на Вселената - това е Законът за Кармата, Възмездието за всички постъпки, мисли и действия, Кръгът на Въплъщенията или Колелото на Самсара - тоест нееднократното прераждане на човешката същност, неговото място в Света и на Света в дадена съдба - съвкупност от личната и Световна еволюция в развитието на Космоса.

Основно съществуват три общи Пътя.

Първият - това е пътят на смирението, приемането на живота и събитията такива, каквито са. Такъв избор е добър, когато човек търпи беди, лишения, страдания.

Другият път е пълна противоположност на първия, активнопротивоборство, когато човек смята, че той "сам е ковач на своето щастие".

Третия е също активен път, когато човек си е избрал пътека и живее на границата на невъзможното.

Според Авестийския календар, всеки месец има свой ангел, дух-покровител, божество, в чиято чест са именувани отделните зодии. Новата година по този календар идва на 21 март и всеки месец съответства на знаците на зодиака.
Вашето имеВашата рождена дата
Начин на плащане: *


Цена: 6.00 лв (шест лева)